המרת שערי חליפין

סכום:
מ:
ל:
1 דולר ארה"ב USD $=0.0000

1 USD=0
=0 USD

רשימת מטבעות

0 USD0%
0 USD0%
0 USD0%
0 USD0%
0 USD0%

שערי מטבעות

 USD
1 USD100000
010000
001000
000100
000010
000001

הוספת שערי מטבעות מתעדכנים ומחשבון פיננסי לאתר שלך

Last update: 28 Jun 2016 23:05 GMT
דולר ארה"ב USD $ (USD)